Sme česko-slovenská spoločnosť zameraná na vývoj, implementáciu, údržbu, servis produktov a poskytovaním služieb s tým spojených.
Spoločnosť bola založená za účelom rozvoja a prevádzkovania elektronických služieb.
Špecializujeme sa najmä na elektronické dokumenty podľa noriem CEN a ISO.
Súvisiace činnosti ako je ich doručenie, spracovanie a úkony s nimi spojené realizujeme podľa ostatných platných noriem a požiadaviek.
Pokrývame celé spektrum služieb podľa nariadenia eIDAS tak, aby sme mohli poskytovať kvalifikované služby.
Naším hlavným cieľom je stať sa poskytovateľom kvalifikovaných služieb a na základe získaných certifikátov sa zapísať do zoznamu poskytovateľov služieb podľa nariadenia eIDAS.
Projektujeme a nasadzujeme riešenia patriace do skupiny Digital Single Market.
Pomáhame ostatným s digitalizáciou a sme k dispozícii pre všetky segmenty a prostredia.
Pracujeme v súlade s GDPR, PSD2, ePrivacy a sme pripravený Vám pomôcť s ich zavedením do praxe.
Spoluprácou a členstvom v eSENS, Peppol, EESPA, TOOP a ostatných projektoch a pracovných skupinách sa snažíme byť stále v centre pozornosti.
Každoročne sa aktívne zúčastňujeme na výstaváck, školeniach, seminároch a workshopov, kde nás môžete kontaktovať.
Svojou činnosťou tak prispievame k rozvoju digitálnej spoločnosti.
Prevádzkujeme eID eIDAS node v Českej republike na pripojenie a identifikovanie užívateľov v rámci EÚ.
Pripravujeme službu ako kvalifikovaný poskytovateľ – prepojenie Hyperledger Indy a Sovrin na eID gateway.
Vyvíjame aj nové služby v ktorých používame blockchain v súlade s nariadením eIDAS a ostatných predpisov.